TRATATELE UNIUNII EUROPENE

Actualizat la: 03 Apr 2011PrintBookmark

TRATATELE UNIUNII EUROPENE

 

Legislaţia Uniunii Europene este alcătuită din două tipuri de documente: legislaţia primară (tratatele) şi

legislaţia secundară (formată, în principal, din actele adoptate de către instituţiile UE).

Legislaţia primară include, în principal, următoarele documente:

- tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost instituite Comunităţile Europene (Comunitatea

Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea

Europeană a Energiei Atomice) şi Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht);

- principalele tratate modificatoare ale tratatelor care au instituit Comunităţile Europene şi ale

Tratatului privind Uniunea Europeană: Tratatul de fuziune, Actul Unic European, Tratatul de la

Amsterdam, Tratatul de la Nisa;

- protocoalele speciale, de exemplu Protocolul privind Antilele Olandeze, semnat în 1962;

- tratate adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare, de

exemplu, cele două tratate bugetare, semnate în 1970, respectiv 1975;

- tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la Uniunea Europeană.

Vă prezentăm în cele ce urmează o cronologie a principalelor documente de drept primar ale Uniunii

Europene (tratatele fondatoare şi principalele tratate prin care s-au introdus modificări, inclusiv

tratatele de aderare) şi cu un scurt ghid de orientare documentară pe această temă. Sursele de

informare menţionate sunt în limba engleză, se poate opta însă pentru o altă versiune lingvistică, de

obicei, selectând opţiunea dorită în partea de sus a paginii.

Traducerile în limba română ale documentelor de drept primar se găsesc pe site-ul Institutului

European din România, a cărui adresă este www.ier.ro, la la secţiunea “Traducerea acquis-ului

comunitar”/”Baza de date”/”Legislaţia comunitară primară”

 

CRONOLOGIA TRATATELOR UNIUNII EUROPENE

1950, 9 mai: Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei, într-un discurs inspirat de Jean

Monet, propune ca Franţa şi Republica Federală Germania să pună în comun resursele de cărbune şi

oţel în cadrul unei organizaţii deschise şi altor ţări din Europa.

1951, 18 aprilie: Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, au semnat,

la Paris, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

1952, 23 iulie: Intră în vigoare Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului

(CECO).

1957, 25 martie: Au fost semnate, la Roma, tratatele de instituire a Comunităţii Economice Europene

(CEE), respectiv a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).

1958, 1 ianuarie: Intră în vigoare Tratatele de la Roma.

1965, 8 aprilie: Este semnat, la Bruxelles, Tratatul de fuziune, prin care se instituie o Comisie unică şi

un Consiliu unic pentru toate cele trei Comunităţi.

1967, 1 iulie: Tratatul de fuziune intră în vigoare.

1970, 22 aprilie: Este semnat, la Luxemburg, tratatul cunoscut sub denumirea Tratatul bugetar din 1970

(denumirea completă: Tratatul de modificare a unor dispoziţii bugetare ale Tratatelor de instituire a

Comunităţilor Europene şi a Tratatului de instituire a unui Consiliu unic şi a unei Comisii unice ale

Comunităţilor Europene).

1971, 1 ianuarie: Tratatul bugetar din 1970 intră în vigoare.

1972, 22 ianuarie: Sunt semnate, la Bruxelles, Tratatele de aderare a Danemarcei, Irlandei, Marii Britanii şi

Norvegiei1 la Comunităţile Europene.

1973, 1 ianuarie: Tratatele semnate în 1972 intră în vigoare, Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie devin

membre ale Comunităţilor Europene.

1975, 22 iulie: Este semnat Tratatul bugetar din 1975 (denumire completă: Tratatul de modificare a anumitor

dispoziţii financiare ale Tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene şi ale Tratatului de instituire a unui

Consiliu unic şi a unei Comisii unice ale Comunităţilor Europene)

1977, 1 iunie: Tratatul bugetar din 1975 intră în vigoare.

1979, 28 mai: Sunt semnate, la Atena, în Grecia, documentele referitoare la aderarea Greciei la

Comunităţile Europene.

1981, 1 ianuarie: Documentele semnate în 1979 intră în vigoare, Grecia devenind membră a Comunităţilor

Europene.

1985, 12 iunie: Sunt semnate, la Madrid, în Spania, şi la Lisabona, în Portugalia, Tratatele de aderare a

Portugaliei şi a Spaniei la Comunităţile Europene.

1985, 2-4 decembrie: Consiliul European de la Luxembourg. Relansarea integrării europene prin redactarea

unui Act Unic European.

1986, 1 ianuarie: Tratatele de aderare semnate în 1985 intră în vigoare, Portugalia şi Spania aderă la

Comunităţile Europene.

1986, 17 şi 28 februarie: Se semnează, la Luxembourg, în Luxemburg, şi la Haga, în Olanda, Actul Unic

European.

1987, 1 iulie: Intră în vigoare Actul Unic European.

1991, 9-10 decembrie: Consiliul European de la Maastricht, unde se ajunge la un acord legat de Tratatul

privind Uniunea Europeană.

1992, 7 februarie: Se semnează, la Maastricht, în Olanda, Tratatul privind Uniunea Europeană.

1993, 1 noiembrie: Intră in vigoare Tratatul de la Maastricht.

1994, 24 iunie: Tratatul de aderare a Austriei, Finlandei, Norvegiei2 şi Suediei este semnat la Corfu, în

Grecia.

1995, 1 ianuarie: Tratatul de aderare semnat în 1994 intră în vigoare, Austria, Finlanda şi Suedia devin

astfel membre ale Uniunii Europene.

1997, 16-17 iunie: La reuniunea de la Amsterdam, Consiliul European ajunge la un acord referitor la noul

tratat.

1997, 2 octombrie: Se semnează, la Amsterdam, în Olanda, Tratatul de la Amsterdam.

1999, 1 mai: Intră în vigoare Tratatul de la Amsterdam.

2001, 26 februarie: Se semnează Tratatul de la Nisa.

2002, 23 iulie: Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) expiră, la 50 de

ani de la intrarea sa în vigoare.

2003, 28 februarie-iulie: Convenţia Europeană elaborează Proiectul de Tratat de instituire a unei Constituţii

pentru Europa.

1 La referendumul naţional referitor la ratificarea Tratatului de aderare, majoritatea voturilor sunt negative, ca urmare Norvegia nu aderă

la Comunităţile Europene.

2 Din nou s-a înregistrat vot negativ la referendumul naţional, astfel încât Norvegia nu a ratificat tratatul şi nu a aderat, deci, la Uniunea

Europeană.

2003, 16 aprilie: Este semnat, la Atena, în Grecia, Tratatul de aderare la Uniunea Europeană a 10 state:

Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

2003, 1 februarie: Intră în vigoare Tratatul de la Nisa.

2003, 4 octombrie: Sunt deschise lucrările Conferinţei interguvernamentale destinate, în principal, elaborării

şi adoptării unei versiuni finale a Constituţiei Europene.

2004, 17-18 iunie: Consiliul European de la Bruxelles. Şefii de stat sau de guvern ale Statelor Membre ajung

la un acord referitor la textul Tratatului constituţional.

2004, 29 octombrie: Este semnat, la Roma, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

2005, 25 aprilie: Este semnat, la Luxemburg, Tratatul de Aderare a Bulgariei şi a României la Uniunea

Europeană.

2007, 1 ianuarie: Tratatul de aderare semnat în 2005 intră în vigoare, Bulgaria şi România devenind

membre ale Uniunii Europene.

2007, iunie: Consiliul European a decis convocarea unei noi conferinţe interguvernamentale, în vederea

elaborării unui Tratat de reformă, până la sfârşitul anului 2007.

2007, 23 iulie: Au început lucrările conferinţei interguvernamentale pentru elaborarea unui Tratat de

reformă.

 

SURSE DE INFORMARE

 

Tratatul CECO

Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm

Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_en.htm

 

Tratatul CEEA (Euratom)

Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm

Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm

 

Tratatul CE (fostul Tratat CEE)

Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm

Fişă explicativă – Tratatul CEE, versiune neconsolidată: http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_en.htm

 

Tratatul de fuziune

Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_other.htm

 

Tratele bugetare

Textele pot fi primite prin e-mail, în urma unei cereri la pagina

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_other.htm

 

Actul Unic European

Text integral: http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact_en.htm

Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact_en.htm

 

Tratatul de la Maastricht

Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html

Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm

 

Tratatul de la Amsterdam

Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html

Ghid complet: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s50000.htm

 

Tratatul de la Nisa

Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm

Calendarul ratificării : http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/ratiftable_en.pdf

Rezumat: http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/summary_en.pdf

Ghid complet: http://europa.eu/scadplus/nice_treaty/index_en.htm

Broşură informativă: http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=192&lid=2&id=18299

Conferinţa interguvernamentală din 2000: http://ec.europa.eu/archives/igc2000/index_en.htm

 

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa

Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm

Fişe explicative: http://europa.eu/scadplus/constitution/index_en.htm

Rezultatul lucrărilor Convenţiei: http://europa.eu/scadplus/european_convention/index_en.htm

Conferinţa interguvernamentală 2003-2004: http://europa.eu/scadplus/cig2004/index_en.htm

 

Conferinţa interguvernamentală 2007

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=en

 

Tratatele de aderare

La pagina http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_accession.htm o parte dintre texte sunt disponibile, în

timp ce altele pot fi cerute prin e-mail.

Tratatul de aderare a Bulgariei şi României la UE:

http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=192&lid=1&id=23282

 

Versiuni consolidate

Tratatele fondatoare au fost modificate în mai multe rânduri. Pentru a pune la dispoziţia cititorilor o culegere

de texte mai uşor de consultat, au fost redactate textele consolidate.

Consolidarea dă naştere unui act unic, fără valoare oficială, rezultat dintr-un act de bază al legislaţiei

comunitare ce conţine modificările şi corecturile succesive, până la momentul redactării textului consolidat.

Textele consolidate sunt disponibile la adresa http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm

Afisari: 2649PrintBookmark