CONVOCATOR 2017

Actualizat la: 07 Mar 2017PrintBookmark

 

  ASOCIATIA NATIONALA A MAGISTRATILOR PENSIONARI DIN ROMANIA

Bucuresti, Str.Jean Louis Calderon nr.40, parter, apartament 4, sector 2, cod postal 020037

Telefon/fax  031-437.97.34 ; E-mail  office@anmpr.ro ; Website www.anmpr.ro

CIF 26952510/2010;Cont bancar RO74BTRL06401205W70279XX, Banca Transilvania


 

C O N V O C A T O R

 

 

          Conform art.7 din Statutul Asociației Naționale a Magistraților Pensionari din România, se convocă ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a membrilor asociației, pentru data de SÂMBĂTĂ,       1 aprilie 2017 ora 11.

          Adunarea generală va avea loc în sala „Enescu B” din incinta Hotelului Ibis Nord din Calea Griviței nr.143, sector 1 (fostul Nord Hotel, situat la 200 m. lângă Gara de Nord din București), cu următoarea ordine de zi :

 

1.   Raport de activitate al Comitetului Director al A.N.M.P.R. pentru anul 2016 ;

2.   Prezentarea bilanțului contabil pentru anul 2016 și a raportului Comisiei de cenzori ;

3.   Proiectul planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 ;

4.   Alegerea unei noi comisii de cenzori ;

5.   Probleme organizatorice.

 

Prezentul convocator se află postat pe website-ul www.anmpr.ro al asociației la pagina ”Comunicate” și este publicat in ziarele “Adevărul” și ”Evenimentul Zilei” din data de ...

Materialele mai sus arătate urmează să fie postate pe website-ul asociației, în timp util, pentru consultare de către toți cei interesați.

Conform Statutului A.N.M.P.R., adunarea generală nu se poate desfășura decât cu participarea a minimum jumătate plus unu din numărul total al membrilor asociației. Astfel fiind, pentru a se evita reprogramarea adunării generale și generarea de noi costuri (deloc mici !) pentru închirierea din nou a unei săli de ședință, rugăm insistent pe membrii A.N.M.P.R. care nu pot participa la această adunare generală să mandateze un alt membru al asociației spre a-i reprezenta. Formularul de mandat de reprezentare se află în partea de jos a  paginii de comunicate, de unde poate să fie descărcat, completat și expediat.

Mandatele se pot da pe numele oricărui membru al asociației care participă efectiv la adunarea generală, urmând sa fie predate de mandatar, trimise prin e-mail la una din adresele lucapopa@gmail.com sau office@anmpr.ro , ori prin poștă (scrisoare simplă, NU recomandată) la sediul ANMPR din Str.Jean Louis Calderon nr.40, parter, apart.4, sector 2, cod poștal 020037, București.

Vă rugăm ca pe mandatul de reprezentare să completați toate rubricile formularului, în vederea refacerii datelor noastre de evidență.

Pentru relații suplimentare, cei interesați pot apela la telefoanele 0721-49.10.10 sau 0771-28.30.20.

Președintele A.N.M.P.R.,

Katalin Kibedi

 

Afisari: 8081PrintBookmark