COMITETUL DIRECTOR AL A.N.M.P.R.

Actualizat la: 07 Mar 2017PrintBookmark

Comitetul Director al A.N.M.P.R

Presedinte

Catalin Kibedi

0751-77.52.32

 

Vicepresedinte

Despina Mihai

0742-58.81.61

 

Vicepresedinte

Levanovici Mihai

0723-37.39.18

Membru

Constanta ROBU

021-211.37.62

0723-55.64.44

 

Membru

Donose Eugen

0722-22.09.54

 

 

Membru

Banciu Mihai

0726-78.17.94

 

Membru

Giurgiu Liviu

0770-39.21.14

 

Membru

Sorin STANESCU

0722-16.10.93

 

Membru

Gheorghe MOCUTA

0723-33.28.12

 

Secretar general

Lucian POPESCU

021-673.24.04

0721-49.10.10

031-804.07.32       

                                      

Secretariat tehnic si

contabilitate

S.C. ALFACONTEXPERT S.R.L.

021-411.44.35

 

Adresa postala a A.N.M.P.R

A.N.M.P.R., Bucuresti, Str.Jean Louis Calderon nr.40, parter, ap. 4, sector 2, cod postal 020037

 

 

Afisari: 4003PrintBookmark